Comitè de disciplina

Conforme al Capítol 7, article 41.3  del vigents Estatuts del Club Natació Sant Andreu, la junta directiva va acordar per unanimitat a la reunió del 26 de gener de 2015, crear el Comitè de Disciplina, com a òrgan col·legiat, i delegar en ell, la potestat sancionadora en els assumptes de la seva competència.

Comitè de disciplina Continuar llegint