Canal denúncia

Aquest canal està exclusivament dirigit a recollir denúncies de qualsevol persona sobre accions que resultin il·legals, susceptibles de delicte o contràries a la moral i als valors ètics del Club Natació Sant Andreu. Per a qualsevol altra queixa o incidència de qualsevol altre àmbit, cal fer-ho a la bústia de suggeriments habitual del Club.

El canal de denúncia podrà ser utilitzat tant pels socis i sòcies del Club Natació Sant Andreu, com per qualsevol altre usuari o usuària de la instal·lació (abonats o abonades, treballadors o treballadores, proveïdors, esportistes, etc.) a fi de vetllar pel compliment de la llei.

La denúncia es podrà realitzar de forma anònima, encara que recomanem que la persona denunciant faciliti les seves dades amb la finalitat de facilitar la recerca i seguiment dels fets.

En tot cas, el Club Natació Sant Andreu es compromet a:

  1. Vetllar per la confidencialitat de les dades personals
  2. La denúncia realitzada no comportarà represàlia per part del Club Natació Sant Andreu

Aquest formulari s’ha d’omplir de manera responsable. La comunicació de denúncies falses suposa una infracció de la bona fe d’aquest canal.

(Dia/mes/any)
Omplir només si ha seleccionat la denúncia amb dades de contacte
Omplir només si ha seleccionat la denúncia amb dades de contacte
Omplir només si ha seleccionat la denúncia amb dades de contacte
Omple només si has escollit l'opció "Altres" a l'apartat "Motiu de la denúncia"