Comitè de disciplina

Conforme al Capítol 7, article 41.3  del vigents Estatuts del Club Natació Sant Andreu, la junta directiva va acordar per unanimitat a la reunió del 26 de gener de 2015, crear el Comitè de Disciplina, com a òrgan col·legiat, i delegar en ell, la potestat sancionadora en els assumptes de la seva competència.

Amb aquesta finalitat, és designen com a membres del Comitè de Disciplina, pels temps que duri el mandat de la Junta Directiva actual als següents socis:

  •  Sr. Enric Reig Bometon Soci 7.778
  • Sr. Emili Ondoño Pons Soci 12.582
  •  Sr. Joan Casaú Bravo Soci 12.524
  • Sr. Lluis Plana Argentí Soci 19.951 Sr.
  • Albert Marrugat de la Iglesia Soci 43.

 

Deixa un comentari