Natació

La natació fou l’esport fundacional del club l’any 1971, secció amb mes de 43 anys d’història a les seves esquenes, i club amb gran vocació formativa des de els seus inicis i que continua ara present. Fruit d’aquests formació van sortir els nostres primers campions de Catalunya i d’Espanya. El següent pas en la evolució es va produir amb els esportistes internacionals fins aconseguir uns grups d’entrenament consolidats i d’alt nivell.

Els valors pels quals es regeix la natació son: compromís, sacrifici, treball, diversió, responsabilitat, esforç, esperit d’equip, unió.

Tots aquest valors es defineixen en ORGULL DE SER DEL SANT ANDREU.