Estatuts

Estatus del Club Natació Sant Andreu

El Club Natació Sant Andreu és un Entitat Esportiva declarada de Utilitat Pública per acord de Consell de Ministres de 20 de Juliol de 2001.

No online PDF viewer installed