Reglament de la 44a Cursa de Sant Andreu

 

 1. La 44a Cursa de Sant Andreu se celebrarà dimecres 6 de desembre de 2023.
 2. La cursa està oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distància com el present reglament.
 3. La prova es disputarà en un recorregut de cinc quilòmetres. La sortida i la meta estaran localitzades a la Rambla de Fabra i Puig. Per les categories infantils la distància variarà en funció de l’edat.
 4. L’edat mínima per participar a la cursa de cinc quilòmetres és de 14 anys (nascuts al 2009).
 5. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.
 6. El temps màxim per completar el recorregut de la cursa de cinc quilòmetres serà d’una hora.
 7. Per participar a la cursa dels cinc quilòmetres és obligatori l’ús del xip. Si no es disposi de xip en propietat (xip groc), caldrà llogar un xip d’un sol ús.
 8. L’organització posarà a la disposició dels participants un grup de llebres que marcaran un ritme fix durant la cursa per fer diferents marques. Aquests correran la cursa a ritme de 20 minuts, 25 minuts i 30 minuts.
 9. Un cop realitzada la inscripció, no se’n tornarà l’import si la no-participació de l’atleta es produeix per causes no imputables a l’organització.
 10. El període per inscriure’s acabarà el 1 de desembre o quan s’assoleixin les 1.300 inscripcions en adults i 400 a les infantils.
 11. La sortida està dissenyada per calaixos en funció de la marca acreditada en 5 km. Cada calaix està identificat amb un color. A cadascun d’ells només podran accedir-hi els corredors i corredores que tinguin el dorsal del color distintiu de cada calaix.
 12. No es permet la participació amb cap artefacte rodat (bicicleta, patins, patinet, etc) ni animal de companyia.
 13. Tot i haver arribat a la meta, l’atleta que no hagi completat el recorregut oficial o es comprovi alguna irregularitat, serà desqualificat. L’organització, també, podrà desqualificar l’atleta que es mostri despectiu o incorrecte amb l’organització i/o amb la resta de participants.
 14. És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la samarreta de forma que sigui visible.
 15. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.
 16. Les categories són excloents, és a dir, una mateixa persona no pot ser premiada en dues categories
 17. El dorsal s’haurà de recollir els dies i horaris que estableixi l’organització.
 18. Després de retirar el dorsal en el lloc indicat per l’organització, es lliurarà la samarreta per estricte ordre d’arribada, fins a finalitzar l’existència de la talla. L’organització no pot garantir la talla degut a que la comanda i la fabricació de samarretes es realitza amb anterioritat al tancament d’inscripcions.
 19. L’organització contractarà una assegurança obligatòria d’accidents esportius per a tots els participants a la cursa.
 20. Queda rigorosament prohibit escalfar davant la línia de sortida.
 21. La participació a l’esdeveniment està sota la responsabilitat dels participants a la cursa. L’organització declina tota responsabilitat dels danys materials que els participants puguin ocasionar durant la prova a elements exteriors.
 22. L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l’edat de l’atleta.
 23. L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o ajorna per raons de força major.
 24. L’organització és reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants en la cursa per a la promoció de la mateixa.
 25. Les dades obtingudes de les inscripcions, inclòs les adreces electròniques, seguiran el tractament previst per la llei, sobre protecció de dades de caràcter personal.
 26. Els atletes que participin sense dorsal, amb dorsal falsificat o d’una altra persona no tindran dret a cap servei ni tan sols l’assegurança d’accidents i serà motiu de desqualificació.
 27. Les reclamacions es faran per escrit quan s’hagi acabat la cursa, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.
 28. Autoritzo als organitzadors de l´esdeveniment a l´enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.
 29. El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.

Patrocinadors Oficials

Col·laboradors