Normativa

Sigueu cívics: durant el trajecte respecteu el vostre entorn, guardeu silenci en travessar els pobles, circuleu per l’esquerra i guardeu ordre quan camineu per carretera.

1.      La marxa està oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distància com la present normativa.

2.      Un cop realitzada la inscripció es lliurarà la samarreta per estricte ordre d’arribada, fins a finalitzar l’existència de la talla. L’organització no pot garantir la talla degut a que la comanda i la fabricació de samarretes es realitza amb anterioritat al tancament d’inscripcions. 

3.      Per participar en la marxa és obligatori dur la samarreta de la mateixa com acreditació de la inscripció.

4. L’edat  mínima per  poder participar a la pujada a Montserrat és de 14 anys a dia de la prova.  Els menors de 18 anys a data de la prova estan obligats a lliurar a l’organització una autorització paterna o de tutor, a anar acompanyats d’un adult durant tot el recorregut i el dret d’admissió recaurà a criteri de l’entitat. Si un menor abandona la caminada, el seu acompanyant no podrà continuar sota cap circumstància.

5.      Durant la marxa sempre haureu d’anar darrere el guia. En trams de carretera, circuleu en fila d’un i pel marge esquerre.

6.      L’organització es reserva el dret de decidir si un marxaire pot seguir caminant o no pel bon funcionament de la marxa.

7.      Tothom s’ha de responsabilitzar d’ell mateix. En cas de no poder continuar caminant, l’organització  durà  a la persona a la població més propera que tingui comunicació amb Barcelona (tren, autobús, etc), sempre, segons el criteri del personal d’assistència, qui decideix si el marxaire pot continuar caminant o no.

8.      El socorrista només actuarà en cas de lesió greu. La cura de butllofes i petites ferides als peus, les estrebades musculars (massatges), etc, se’ls haurà de fer cadascú, el socorrista només facilitarà el material necessari.

9.      L’organització no es farà responsable dels possibles danys que els caminants puguin produir o rebre, tant durant la travessa com a la tornada amb autocar. Si bé, vetllarà per tal d’evitar-los.

10. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació és per causes alienes a l’organització.

11. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la travessa, si bé l’organització podrà suspendre-la abans que surti cap participant.

12. El marxaire, pel sol fet de participar, accepta aquesta normativa. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.

Organització

Col·laboradors