Aclariment en referència al concurs de l’Himne del Club

Un cop rebuda per part de les dues candidatures menys votades la impugnació del resultat del concurs de l’himne del Club, la Comissió del 50è aniversari del Club manifesta per tal de garantir la transparència i rigorositat que:

el passat 15 d’octubre de 2021, un cop escoltades les obres presentades, es va comunicar als interessats la necessitat de fer unes petites modificacions per tal de poder continuar en el concurs, i que aquestes fossin presentades abans del 25 d’octubre. De les tres candidatures, dues van presentar les correccions abans de la data estipulada, mentre que la tercera, va demanar 48 hores per motius de malaltia, fet que la comissió va acceptar per tal de facilitar la participació.

Del 20 de gener al 28 de febrer es va poder escoltar i votar les 3 obres, i en cap moment es va notificar cap incidència en les propostes.

El passat 6 d’abril, un cop fet públic que l’obra més votada va ser l’opció 2, es va rebre per part de les altres dues candidatures una queixa formal indicant que aquesta obra no complia un dels requisits de les bases : Punt 5 “La durada de la peça musical presentada haurà de tenir una durada d’entre dos i cinc minuts”. Quan la peça publicada durava 1.48 segons.

Un cop rebuda aquesta queixa, la comissió, tal i com indica al punt 16 de les Bases, “es reserva el dret a prendre decisions no presents en les bases, així com solucionar qualsevol tipus de conflicte en la interpretació de les mateixes”. Després de valorar-ho, ratifica que l’obra més votada és l’opció 2, ja que, tot i que la versió publicada no va ser la corregida, sí que complia la durada i la forma necessària. A més, la comissió considera que aquesta modificació no és substancial per no ser acceptada com a obra més votada per voluntat dels socis i les sòcies.

La Junta Directiva presentarà a la propera Assemblea General de Socis l’obra més votada per a la seva aprovació com a himne oficial del club.

Barcelona, 19 de maig de 2022.