VAGA 18 D’OCTUBRE

Amb motiu de la vaga general convocada per demà divendres 18 d’octubre, el Club Natació Sant Andreu informa que tant les activitats com els serveis habituals es podran veure afectats no podent, fins i tot, garantir els cursets i entrenaments programats.

Davant d’aquesta situació, volem fer-vos arribar les següents consideracions:

·  Els treballadors i treballadores prendran la decisió que considerin més adequada al respecte i no tenen l’obligació de comunicar-nos la seva intenció de secundar la vaga.
· Si un treballador o treballadora decideix secundar-la, l’activitat que depengui d’ell o ella no es podrà garantir, ja que és un dret fonamental i, seguint la llei, l’empresa no pot contractar més personal per cobrir la vacant o substituir per un treballador de categoria inferior.
· Els entrenaments, els cursets i les activitats dirigides de pagament que no es realitzin no podran ser retornats ni recuperats un altre dia, ja que es tracta d’una convocatòria de sindicats en què els treballadors i treballadores estan emparats per la llei.

Us demanem que tingueu en compte aquesta situació si teniu pensat venir a la instal·lació, ja que no podem garantir el normal funcionament d’aquesta.