Pla d’actuacions per als socis i les sòcies

Des de la Junta Directiva volem agrair a tots els socis i sòcies de Club Natació Sant Andreu la vostra comprensió durant el període que estem vivint a causa de l’estat d’alarma per l’epidèmia de la Covid-19.

Ens imaginem l’esforç que està sent per vosaltres i creiem necessari atendre, en la mesura de les possibilitats de la nostra entitat, les particulars situacions en què us podeu trobar a causa d’aquesta eventualitat.

És per això que hem previst les següents actuacions excepcionals segons la situació de cada soci o sòcia:

1. Compensació de la part proporcional de la quota d’activitats dirigides no gaudides en el mes de març

La part de la quota d’activitats dirigides corresponents al període de tancament de la instal·lació serà descomptat de la propera quota amb una bonificació del 10%.

No obstant això, els socis que així ho prefereixin, podran demanar la devolució de la part proporcional de la quota. Tots els afectats hauríeu d’haver rebut per correu electrònic un formulari per escollir la modalitat de compensació del servei contractat. En cas de no tenir aquest correu, contacteu si us plau amb devolucionscovid@cnsantandreu.com per gestionar-ho.

2. Ajornament d’un màxim de quatre mensualitats consecutives de quota de soci en situació de dificultat econòmica o malaltia

Els socis i les sòcies que ho demanin podran pagar aquestes quotes a prorrata durant els 12 mesos posteriors al següent de l’última mensualitat que volen ajornar. El termini per fer aquesta petició finalitzarà el 31 de desembre de 2020. Aquest ajornament es podrà aplicar també a les quotes dels fills menors de 25 anys.

Per acollir-se a aquest ajornament, caldrà acreditar malaltia o dificultat econòmica derivada de la Covid-19 amb la documentació oportuna (ERTO, acomiadament, autònom sense activitat o altres situacions similars).

3. Baixa definitiva i compensació de quotes impagades

Els socis que vulguin tramitar la seva baixa definitiva i cedeixin el títol al Club per vendre’l, podran compensar les quotes impagades durant l’estat d’alarma amb l’import que sigui cobrat. Es facilitarà també que pugui recuperar el títol si encara no hagués estat venut pagant totes les quotes endarrerides i tindrà preferència en cas que volgués adquirir un títol de soci en els següents dos anys des de la venda del seu, si en tenim disponibles.

Per acollir-vos tant a l’ajornament de les mensualitats com a la baixa definitiva, cal demanar cita prèvia responent aquest correu. Desitgem que aquestes propostes serveixin per poder oferir diferents alternatives a tots aquells socis i aquelles sòcies que estan patint una situació econòmica delicada i que estan demandant sensibilitat vers la seva situació personal.

Ara que ja ens encaminem cap a una situació de tornada progressiva cap a l’activitat habitual del Club, esperem poder veure-us ben aviat per les instal·lacions.

LA JUNTA DIRECTIVA