Obrim inscripcions per als cursets de natació d’adults

Demà obrim inscripcions per als cursets de natació d’adults. El calendari serà el següent:

A partir del 26 d’agost de 2020 per als socis.

A partir del 31 d’agost per als cursetistes del curs anterior 2019-2020 de natació o abonats. Imprescindible portar el carnet del curset o rebut de pagament.

A partir del 2 de setembre de 2020 per al públic general.

 

Cal lliurar la fitxa d’inscripció a les oficines indicant l’horari desitjat:

Cursets mensuals: dades bancàries per domiciliar els rebuts.

Cursets anuals: per cada mes posterior a l’octubre es cobrarà proporcionalment

 

Un cop abonada i confirmada la plaça, no es retornaran els diners. Qualsevol canvi estarà subjecte a la disponibilitat de places. NO s’acceptarà cap transferència passada la data màxima i perdrà la plaça. Cada persona podrà realitzar un màxim de tres inscripcions i s’atendrà les persones per rigorós ordre d’arribada. CARNET ACREDITATIU OBLIGATORI PER A NO SOCIS.

PREU: 5€/carnet

Recàrrec per devolució del rebut: 6,64€.

Les baixes s’hauran de notificar abans del dia 20 de cada mes i per escrit mitjançant formulari oficial del Club.

Mentre no s’efectuï aquesta baixa per escrit, el Club Natació Sant Andreu entendrà que els serveis contractats o les activitats contractades són de plena satisfacció per part de l’usuari.

Consulta tota la informació dels cursets