Informació referent al certificat COVID

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat l’ús del certificat COVID per accedir a les instal·lacions esportives davant l’increment de contagis dels darrers dies. Així doncs, és imprescindible disposar d’aquest document per entrar a la nostra instal·lació.

El certificat COVID digital de la UE és un és un document que acredita la situació d’una persona respecte a la COVID-19. Hi ha tres tipus:

  • Certificat de vacunació contra la COVID-19. Només caldrà validar-ho la primera vegada que s’accedeixi al Club. 
  • Certificat de recuperació de la COVID-19. Només caldrà validar-ho la primera vegada que s’accedeix al Club. 
  • Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa. La PCR té una validesa de 72 hores i la prova d’antígens, de 48 hores.

Segons la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els menors de 12 anys queden exempts de presentar cap certificat.

A continuació, us expliquem com podeu obtenir el vostre Certificat COVID:

Descarrega el teu certificat COVID