Programa de Donacions

Campanya de donacions per fer front a l’augment extraordinari de la despesa energètica

Opció 1:

Amb 150€ al comptat i una valorització de 164,40€*

  • Deducció Renda IRPF (80%): 120€
  • Gratificació quota mensual de soci: 44,40€
  • Valorització total de la donació: 164,40€

Opció 2:

15€/mes durant 12 mesos (total: 180€) i una valorització de 176,40€*

  • Deducció Renda IRPF: 132€
  • Gratificació quota mensual de soci: 44,40€
  • Valorització total de la donació: 176,40€

Opció 3:

12,50€/mes durant 12 mesos (total 150€) i una valorització de 120,00€*

  • Deducció Renda IRPF: 120,00€
  • Valorització total de la donació: 120,00€

*Exemple fet amb la quota d’adult (de 18 a 64 anys). Quantitats calculades d’acord amb l’article 19 de la Llei 49/2002 d’incentius fiscals al mecenatge.
Consulti el seu assessor fiscal per l’efectiva deducció a incloure a la declaració d’IRPF.