Conclusions de l’Assemblea General Ordinària

A l’ Assemblea General Ordinària de Socis del passat 18 de desembre de 2023, la Junta Directiva va informar dels resultats obtinguts la passada temporada des de l’1 de setembre del 2022 fins al 31 d’agost del 2023.

En primer lloc va quedar aprovada, per les dues terceres parts necessàries segons els estatuts de l’entitat, la creació de la secció esportiva de pàdel del Club i l’afiliació a la Federació d’aquest esport.

L’Assemblea també va aprovar els resultats econòmics de l’exercici 2022/2023, destacant el bon resultat d’aquest, tenint en compte que el pressupostat inicialment era de 398.511 euros en negatiu i  va quedar reduït  a -9.792 euros. Es va ressaltar també l’increment en un 5,3%, dels ingressos obtinguts. La Junta Directiva va informar àmpliament de l’obtenció d’una subvenció del Consejo Superior de Deportes (CSD), per a inversions en eficiència energètica, accessibilitat i inclusió ja executades, per import d’ 1.196.340,39 Euros, i pendents actualment de la necessària justificació.

Finalment, va ser aprovat per l’assemblea el pressupost de la temporada 2023/2024 en què es preveu continuar amb la reducció del finançament extern del Club. Tanmateix, es va informar de forma detallada de totes les Inversiones que es portaran a terme, especialment les que fan referència a l’eficiència energètica.

En la pròxima assemblea general ordinària, una vegada tinguem els resultats de l’exercici amb la incorporació dels nous ingressos i despeses i valorant totes les actuacions pendents de realitzar, serà el moment de determinar, conjuntament amb l’ assemblea, la nova forma de finançament que desitgem que sigui la millor per a tots els socis i totes les sòcies del Club.