Conclusions de l’Assemblea General de Socis i Sòcies

Conclusions de l’Assemblea Ordinària de Socis i Sòcies del passat 12 de desembre: 

– A l’Assemblea de Socis, la Junta Directiva va informar dels resultats obtinguts la darrera temporada per les nostres seccions esportives, de les activitats socials, manteniment, inversions i obres realitzades, i va quedar ratificada la designació de l’Ander Pastor com a nou Vocal de Waterpolo.

– L’Assemblea també va aprovar els resultats econòmics de l’exercici 2021/2022.

– La Junta Directiva va informar àmpliament de la situació de crisi energètica en què es troba el Club arran de l’increment exorbitant experimentat pel preu de l’electricitat i del gas. Va explicar a l’Assemblea les diferents inversions i el seu finançament per arribar a revertir aquesta situació i reduir els costos i el consum de gas i electricitat amb la implantació de plaques fotovoltaiques per generar electricitat, nous equips elèctrics de producció de fred i calor, escalfament de l’ambient i de l’aigua, i control de l’eficiència energètica per obtenir una progressiva reducció del consum de gas i reducció global de la despesa d’energia del Club.

– Va ser aprovat per l’Assemblea el pressupost de la temporada 2022/2023 amb totes les mesures proposades per combatre la crisi energètica i el seu finançament. Així doncs, l’assemblea va autoritzar la venda dels títols de la Sèrie E en les mateixes condicions que la resta de títols del Club.

– L’Assemblea també va autoritzar les inversions en eficiència energètica per un import de 975.000 € i eixugar pèrdues de fins a 600.000 €. Es va autoritzar l’obtenció d’un préstec per aquest import de 975.000 €, a fi de poder iniciar les inversions immediatament. Se sufragaran aquests imports amb les aportacions dels socis a raó de 13,5€ trimestrals (març, juny, setembre i desembre) durant l’any 2023 (54€ anuals); a raó de 13 € trimestrals (març, juny, setembre i desembre) l’any 2024 (52€ anuals) i a raó de 6,5 € trimestrals els anys 2025, 2026, 2027 i 2028 (26€ anuals).

Un cop acabades i pagades les inversions, els socis deixaran de fer aquesta aportació. L’obtenció de subvencions per inversions en eficiència energètica que es cobrin, reduiran proporcionalment les aportacions previstes.