Conclusions Assemblea General Ordinària

El dia 27 de setembre celebrar l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies del Club Natació Sant Andreu a la sala d’actes del Col·legi Jesús Maria i Josep respectant totes les mesures de seguretat vigents. A continuació us fem arribar les principals conclusions de l’acte:

– Es va ratificar el càrrec de l’arquitecte Pau Díez Oliva, soci 12.366, com a vocal d’instal·lacions.

– Es va ratificar la memòria, liquidació i balanç de tancament del Club Natació Sant Andreu de l’exercici 2019 i també la memòria, liquidació i balanç de tancament de l’exercici iniciat l’1/01/2020 i tancat el 31/08/2020 (DL 31/2020 de 8 de setembre, disp. transitòria 1a. i 2a.).

– Es va decidir aprovar la proposta de la Junta Directiva de destinar l’excedent de 68.309€ de l’exercici 2020 a compensar l’exercici 2020-21, ja que, tal com vam exposar ahir a l’Assemblea i a causa de les afectacions de la Covid-19, es preveu un dèficit pressupostari important.

Volem agrair a tots els socis i totes les sòcies la seva presència en l’acte d’ahir, així com les aportacions fetes en el torn obert de paraules.