COMUNICAT OFICIAL EN RELACIÓ A LA VAGA DE TREBALLADORS I TREBALLADORES

Arran de les últimes informacions aparegudes en algun mitjà de comunicació referents a la vaga de treballadors i treballadores, el Club vol manifestar que:

Sempre ha defensat i defensa com són d’imprescindibles els treballadors i treballadores de totes les àrees de l’entitat a fi que es puguin desenvolupar els diferents serveis amb absoluta normalitat i sempre buscant la màxima satisfacció dels nostres socis i les nostres sòcies.

A causa de l’impacte provocat per la pandèmia, els ingressos del Club s’han reduït de manera molt considerable i ens veiem en la necessitat de buscar fórmules que ens permetin garantir la viabilitat de l’entitat, així com assegurar el futur laboral dels seus treballadors i treballadores.

En aquesta línia de buscar solucions que donin seguretat i estabilitat al Club, fa setmanes que s’estan mantenint converses amb el Comitè de treballadors. El principal objectiu és ordenar i aclarir el marc normatiu que ha de regular la relació entre Club i treballadors, font de conflicte des de fa molts anys.

El principal escull a salvar és l’aplicació del conveni col·lectiu corresponent. Durant molts anys s’ha donat una aplicació de dos convenis de manera simultània, escollint el Comitè allò que més li convenia segons cada moment pel que fa a determinades qüestions: plus antiguitat, plus vinculació, mecanisme de compensació i absorció dels increments salarials pactats per a cada any, etc. És per això que la voluntat del Club és fixar de forma definitiva la norma que serveixi de base per regir el dia a dia dels treballadors a la nostra entitat, i finalitzar amb una situació en la qual conviuen dos marcs reguladors (Conveni propi del Club de l’any 1999 i Conveni Col·lectiu dels Clubs de Natació de Catalunya).

Pel que fa al tema de la compensació i absorció, i contradient el publicat a alguns mitjans, el Club ha assumit la part corresponent tant al 2020 com al 2021 complint amb les seves obligacions, com no podia ser d’una altra manera, segons el que es recull en el Conveni de Clubs de Natació de Catalunya. Si haguéssim aplicat el Conveni del Club de l’any 1.999, tal com el Comitè ha pretès en alguns moments, el criteri hagués estat fer servir l’IPC corresponent a l’any de que es tracti. Cal recordar que per l’any 2020 aquest IPC va ser negatiu.

Durant setmanes s’han anat realitzant reunions, però els avenços han estat mínims. Avui 1 de juny hem mantingut una última reunió amb el Comitè en la que s’ha ofert als treballadors vincular els increments salarials a l’increment dels ingressos del Club, assegurant d’aquesta forma la viabilitat futura del Club. En aquest sentit, la proposta del Club és garantir un increment salarial equivalent a IPC o l’increment no absorbible que marqui el conveni dels Clubs de Natació (aquest any equival al 0,9%). Aquesta proposta ha estat rebutjada pel Comitè, no arribant per tant a cap acord.

Sent conscients que en qualsevol dinàmica de negociació ambdues parts implicades han de fer esforços i sacrificis per assolir un punt d’equilibri i un acord satisfactori per a tothom, el Club manifesta, com ho ha anat fent des de fa moltes setmanes, la seva voluntat de continuar parlant per buscar solucions i sortides a l’actual situació.

Entenent com a lícit el mecanisme de la vaga, el Club manifesta el seu desacord amb les accions plantejades pels pròxims dies en tant que desproporcionades.  A banda de les converses mantingudes, els treballadors ja han fet servir els mecanismes i eines que la jurisdicció laboral posa al seu abast per, de manera totalment legítima, intentar resoldre aquest conflicte.

Manifestem el ferm convenciment que estem en disposició d’assolir un acord si ambdues parts demostren una voluntat real i clara de lluitar pel bé dels treballadors i treballadores del Club. En qualsevol cas, el Club s’ha trobat fins al dia d’avui una oposició frontal consistent a dir que no hi havia res a negociar, que l’única manera de poder tornar a una situació de normalitat passa per acceptar i assumir totes les pretensions del Comitè.

A mode de conclusió, el Club vol reiterar el seu propòsit de poder aclarir quin és el marc legal que ha de regular les relacions entre l’entitat i els seus treballadors, i que s’haurà d’aplicar de manera íntegra: o bé el Conveni propi del Club de l’any 1999, o bé el Conveni Col·lectiu dels Clubs de Natació de Catalunya.

Per últim, reiterem el nostre convenciment que boicotejar un esdeveniment tan significatiu i amb tanta repercussió pel Club com el Trofeu Ciutat de Barcelona no farà res més que perjudicar la situació del Club i, en conseqüència, la de tots els seus treballadors i treballadores.

Atentament,

Junta Directiva