Comunicat oficial

Benvolguts i benvolgudes,

Atenent alguns dels comentaris i opinions que ens heu fet arribar aquests dies i tenint en compte la pròrroga anunciada per les autoritats competents de l’actual estat d’alarma pel COVID-19 fins al 13 d’abril, us volem exposar el següent:
– Excepcionalitat: l’actual crisi ens afecta a tots i a totes sense excepció. És una situació mai vista en els temps recents per la gravetat que comporta i que comportarà a curt termini. Cal tenir altura de mires per poder afrontar el futur més immediat, sense que les decisions preses ara fruit de la precipitació puguin generar un dany irreparable a la nostra històrica entitat a mitjà i llarg termini.

– Viabilitat: totes les decisions preses per la Junta Directiva durant tot aquest període van encaminades a garantir el futur i la viabilitat econòmica de la nostra entitat. No volem posar en risc el patrimoni de tots els socis i sòcies del Club. En moments de crisis com l’actual és fonamental gestionar la tresoreria del Club amb la màxima cura possible.

– Despeses: el Club ha pres diverses mesures encaminades a adaptar els seus costos (aplicació ERTO, ajornament de les inversions previstes, etc.) a l’actual situació, però continua fent front a les despeses fixes (manteniment, subministraments, personal mínim, assegurances socials, quotes i interessos de la hipoteca, etc.). Per no posar en risc aquest sosteniment de l’entitat calen recursos i actualment els únics ingressos a l’abast del Club són les quotes socials. Per tant demanem a tots els socis que atenguin les quotes socials aprovades per l’Assemblea per tal que el Club pugui fer front a les despeses fixes i a possibles despeses no previstes durant aquest període d’aturada.

– Massa social: el nostre Club és una entitat privada sense ànim de lucre i en aquests moments és quan requereix un alt grau de compromís, lleialtat i fidelitat per part de tots els socis i totes les sòcies. El Club ens necessita.

– Rendició de comptes: un cop superada aquesta situació, es celebrarà l’Assemblea General Ordinària de socis a la qual, entre altres aspectes, s’exposarà el resultat econòmic d’aquest període d’inactivitat i la Junta sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea les accions corresponents. Si el resultat econòmic d’aquest període fos positiu, la Junta sotmetria a l’aprovació de l’Assemblea una proposta d’aplicació d’aquest resultat.
No volem acomiadar-nos sense dir que tenim clar que tota aquesta crisi, descomunal en el seu abast i totalment imprevisible pel que fa als seus efectes, ens farà sortir enfortits com a Club. Caminarem junts, sòcies i socis, per tal de fer més gran encara aquesta històrica entitat que és el Club Natació Sant Andreu.

Aprofitem per agrair-vos els constants missatges de suport i comprensió que ens esteu fent arribar i que en moments com aquests prenen un gran valor. Des d’aquí reiterem de nou el desig de que l’afectació de l’actual situació sigui la mínima possible per a tota la família del Club Natació Sant Andreu, esperant poder retrobar-nos ben aviat a les nostres instal·lacions.
Atentament,

Club Natació Sant Andreu