COMUNICAT 2 – CONSULTA DEL CENS ELECTORAL

COMUNICAT Núm 2
CONSULTA DEL CENS ELECTORAL
1. El CENS ELECTORAL està exposat des d’avui mateix, 16 de juliol de 2020, fins al dia 21 de juliol de 2020.
2. Els socis que estiguin interessats poden consultar el cens electoral a la recepció del Club en horari d’oficines.
3. Les reclamacions al cens s’hauran de fer per escrit, al correu electrònic juntaelectoral@cnsantandreu.com, o entregant-les personalment a recepció i en tots dos casos s’hauran d’argumentar les raons de la reclamació.
4. Es respondrà de manera individualitzada a cada reclamació.
5. El cens definitiu es publicarà dimecres 22 de juliol.

Club Natació Sant Andreu