Arriba la Fundació del Club Natació Sant Andreu

Ens fa molta il·lusió comunicar-vos que, després de molta dedicació i esforç, hem fet realitat la Fundació del Club Natació Sant Andreu.

La Fundació neix amb dos objectius molt clars: en primer lloc, oferir ajuts i beques formatives als nostres esportistes fent així compatible la dedicació que l’esport requereix amb la seva formació acadèmica. En segon lloc, impulsar programes dirigits a l’esport adaptat oferint els recursos necessaris per donar suport, motivació i integració als nostres esportistes amb discapacitats.

Encoratgem a totes les persones i entitats que vulguin posar el seu granet de sorra en aquesta altruista iniciativa a fer-ho de les següents maneres:

Els benefactors de la Fundació seran totes aquelles persones i/o empresesque desitgin fer una aportació dinerària o no dinerària a la Fundació sigui de caràcter puntual o periòdic.

Quan la quantitat aportada pel benefactor arribi als 1000 euros, es considerarà mecenes:
* Mecenes de bronze, quan en el decurs dels anys, s’arribi a una aportació de 12.000 euros.
* Mecenes de plata, quan en el decurs dels anys, s’arribi als 25.000 euros.
* Mecenes d’or, quan en el decurs dels anys, el superi els 50.000 euros.

Els mecenes de bronze, plata i or tindran la placa de metall del color corresponent com a reconeixement públic en un lloc destacat del nostre Club. A més, per la vostra col·laboració amb la Fundació del Club Natació Sant Andreu obtindreu uns beneficis fiscals molt destacats en la declaració de l’Impost de la Renda i l’Impost de Societats. Per aportacions de fins a 150 euros tindreu una deducció del 80%. L’import addicional per sobre d’aquesta quantitat, tindrà una deducció del 35%. Si aquesta aportació la repetiu o supereu durant dos anys consecutius, la deducció del 35% passarà a ser del 40%.

Us convidem a venir a les nostres oficines per resoldre qualsevol dubte i poder informar-vos més detalladament sobre la nostra Fundació que tant de temps portem desitjant i preparant els objectius de futur que persegueix.

Fes la teva donació abans del 31 de desembre per poder aplicar els beneficis fiscals esmentats a la teva declaració de la Renda del 2020.