Qui som

quisomEl Club Natació Sant Andreu és una associació privada sense finalitat de lucre i d’utilitat pública constituïda en data 6 d’abril de 1971, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física esportiva.

En segon terme té també com a finalitat la promoció d activitats culturals. És de durada il·limitada i es troba inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el número 993.

El seu objecte és promoure la natació i l’esport en general, estendre la seva pràctica entre els associats i les associades i promoure el seu desenvolupament entre la població escolar i juvenil.

El Club Natació Sant Andreu proposa a les persones associades com a valors permanents de l’exercici de l’esport la millora de la condició física i, al mateix temps, educar en el respecte als altres i en un sentit més social i comunitari de la vida.

Consulta els Estatuts del Club