« Col·laboradors

la_gestio_responsable_blau

L'empresa publicoprivada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, participada en un 70% per la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), en un 15% per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i en un altre 15% per Criteria, gestiona el cicle integral de l'aigua. Col.labora amb el CNSA per donar suport en els esdeveniments i a la gestió de l'aigüa.

L’empresa publicoprivada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, participada en un 70% per la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), en un 15% per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i en un altre 15% per Criteria, gestiona el cicle integral de l’aigua. Col.labora amb el CNSA per donar suport en els esdeveniments i a la gestió de l’aigüa.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin